Make your own free website on Tripod.com
 

 

מתי הגיעו יהודים לקימפולונג?

על ראשית הופעת היהודים בקימפולונג, יש רק השערות. לפי גרסת ההיסטוריון הרומני ג. ז'ורסקו (G. Giurescu) נמצאו יהודים במולדובה מקדמת-דנא, הן כסוחרים והן כבעלי-מלאכה, הן כתושבי קבע באיזור והן כעוברי-דרך לצורכי מסחרם. הנסיך אלכסנדרו הטוב, העניק זכויות ליהודים לסחור בארצו ולעבור בה. ממילא ניתן להניח שגם בבוקובינה, שהייתה חלק אינטגראלי של מולדובה, נמצאו יהודים. באותם הזמנים קנו סוחרים יהודים סחורות בפולין והעבירון דרך מולדובה דרומית אל האימפריה העותומאנית. כמו כן העבירו סחורות מערבה, מפולין להונגריה. יש לשער שסחורות אלה אשר היו מיועדות לטרנסילבניה, עברו לשם דרך קימפולונג.

מהספרות הרבנית הענפה של "שאלות ותשובות" אנו למדים דרך אגב, פרטים רבים על חיי היהודים במולדובה. ("שאלות ותשובות" הם חילופי מכתבים בין רבני הדור. רב פוסק-הלכה, שהתקשה בפתרון בעיה הלכתית שהובאה בפניו, הריץ מכתב לרב אחר, גדול ממנו בתורה, מפרט את פרטי המאורע ומבקש את דעתו. הרב הנשאל עונה בפלפול

ומנסה לפתור את הבעיה בציטוט מן המקורות. מתוך פירוט המקרה, אנו למדים על חיי היהודים בתקופה הנ"ל). לדוגמא: הרב יוסף קארו (1575-1488) מחבר ה"שולחן ערוך", רב ואב בית-דין בעיר התורכית ניקופול, (בטרם עבר לגור בצפת) נשאל בעניינו של יהודי, שהעביר בהמות מפולין לתורכיה ונרצח במולדובה על ידי שודדים שהתקיפוהו. אלמנתו מבקשת להתירה מעגינותה והבעיה היא שאין עדים למקרה.

במסמכים שפרסמה הפדרציה של קהילות רומניה, שהודפסו בספר בשנת 1988, מובא בין השאר דו"ח של מיסיונרים פרנציסקאנים שביקרו במולדובה בשנת 1634, בו הם מעידים על נוכחותם הרבה של יהודים במולדובה. מסמך משנת 1684 מאשר קיומם של יהודים מעטים באיזור קימפולונג. במסמך נאמר שהיחס של תושבי האזור ליהודים הוא טוב ואין כל הפליה כלפיהם (המסמך מובא ע"י הוגו גולד בספרו "תולדות היהודים בבוקובינה").

אין ספק שיהודים נמצאו כל הזמן בבוקובינה, כפי שנמצאו במולדובה. היו נסיכים שהוכיחו רצון טוב כלפי היהודים, ואפילו ביקשו מהם לבוא למולדובה ולסחור בה. כזה היה הנסיך אלכסנדרו הטוב, אותו הזכרנו. והיו נסיכים שהתנכרו ליהודים ואפילו רצחו בהם או גרשו אותם.

ממסמך ברומנית משנת 1766 אנו למדים על הקמתה של אכסניה בקימפולונג שאמורה הייתה לשמש סוחרים יהודים שעברו במקום עם סחורותיהם. ממסמך זה אנחנו למדים שני דברים: על מעבר של יהודים רבים במקום, כאשר נזקקו לאכסניה, ועל קיומם של יהודים במקום - אלה שהקימו את האכסניה.

בשנת 1790 (כבר תחת שלטון האוסטרים) מוזכרים יהודים מגדלי בקר שנמנו על משלמי מסים לשלטונות קימפולונג. סביר להניח שאותם מגדלי הבקר היו קיימים עוד לפני בוא השלטון האוסטרי, כי הרי האוסטרים ודאי לא עודדו בראשית שלטונם, יישוב יהודים בבוקובינה.

נכתב ע"י ש. אבני - קימפולונג, קהילה יהודית בבוקובינה שהיתה ואיננה עוד, עמ' 8 - 36

 

     

 


Kimpolung-Bukovina Jewish Community

Copyright © 2004 - 2007 Eli Schachar, all rights reserved.

Webmaster Mail: schachar_eli@hotmail.com

This genealogical data is provided only for your personal use. No portion of it may be submitted to any other database or publisher without the written consent of the copyright holder.

"If we go back far enough we're all related"

http://kimpolung.tripod.com