Make your own free website on Tripod.com
 

 

קימפולונג תחת שלטון אוסטרי

בשנת 1769 כבש צבא אוסטרי את בוקובינה. חמש שנים לאחר מכן, ב1775-, סופחה בוקובינה לאימפריה האוסטרית. באותה שנה נמנו בקימפולונג 45 משפחות יהודיות (לפי פנקס הקהילות, רומניה, כרך ב', עמ' 512). הדבר מעיד על קהילה יהודית נכבדה, בהתחשב בעובדה שבכל בוקובינה נמנו באותה שנה כאלף משפחות יהודיות בלבד. יהודים אלה טיפחו קשרים הדוקים עם יהודי מולדובה ועם יהודי טרנסילבניה.

החל מתאריך הסיפוח לאוסטריה, שופעים מסמכים כתובים על המתרחש בבוקובינה. האדמיניסטרציה האוסטרית הצטיינה ברישום מדויק של האוכלוסייה ושל נכסיה. במשך למעלה מ140- שנה שלטו האוסטרים בבוקובינה. בהתחלתו לא נעם השלטון האוסטרי ליהודים במקום. בשלב מאוחר יותר השתפר המצב.

המושל הצבאי הראשון של בוקובינה היה הגנרל גבריאל פון ספלני (von Spleny). הוא הציע לוועדה הצבאית שפעלה בווינה, להכפיל את המסים המוטלים על היהודים. אמנם הועדה בווינה דחתה את הצעתו, אך הציעה לרסן את גידול האוכלוסייה היהודית ואפילו לצמצמה. בכל אופן יצאו גזירות רבות נגד היהודים, כגון "מס-החיתון". יהודי שרצה לחתן את בנו, נאלץ היה לשלם מס, שהלך וגדל. כלומר, לחיתון הבן השני גדל המס מאשר לראשון, ולבן השלישי המס היה עוד יותר גדול, וכן הלאה. ברור שמטרת המס הזה הייתה, לצמצם את ממדי ילודת היהודים.

הגזירות נגד היהודים הלכו והחריפו עם מינויו למושל, בשנת 1778, של גנרל קרל פון אנצנברג במקומו של פון ספלני. אנצנברג, אנטישמי מושבע, פרסם גזירות אנטי-יהודיות חדשות לבקרים והצליח להפוך את יהודי בוקובינה למעמד נחות, משולל זכויות. אנצנברג הכריז כי "היהודים הם אספסוף מזיק וטפילי, החיים על חשבון הנוצרים".

רבים מיהודי מולדובה, כולל בוקובינה, שהיו מוגבלים בעיסוקים שמותר היה להם לעסוק בהם, התפרנסו גם מחכירת אחוזות ובתי-מרזח. אנצנברג אסר עליהם זאת. את הגזירה ביטל מושל למברג (גליציה) שאנצנברג היה כפוף לו. אנצנברג אסר על יהודים לבנות בתים והתיר חכירת אחוזות רק לאלה שעבדו את האדמה במו ידיהם או בעזרת בני-המשפחה, או באמצעות פועלים יהודים. אולם, עצם החכירה נעשתה בלתי אפשרית: ליהודים לא הייתה זכות חתימה על מסמכים וממילא לא יכלו לחתום על מסמכי חכירה, אלא אם כן התנצרו.

במאי 1781 פרסם הקיסר יוסף השני הצהרה ובה המליץ להפוך את היהודים לאזרחים מועילים "ולהרחיקם מעסקי נשך וריבית קצוצה ומרמאות במסחר". הוטל על היהודים ללמוד במשך שלוש שנים גרמנית. השימוש בעברית וביידיש הותר רק בבית-כנסת. בוועדה שהקים אנצנברג לפעול לביצוע הצהרת הקיסר הוחלט שהמסחר הוא חיוני לאזור. ומכיוון שרק יהודים עוסקים במסחר, יש להתייחס אליהם בסבלנות בתחום הזה. יחד עם זה הוגבלו המקומות שבהם מותר ליהודים לעסוק במסחר ל5- במספר והם: צ'רנוביץ, ברומנית צ'רנאוץ, קימפולונג, סירט, קאפול-קודרולוי וזסטבנה. במרס 1782 גירש אנצנברג את היהודים "פושטי היד"... פושטי-יד נקראו אצלו הרוכלים למיניהם, חזנים ומלמדים, וכל אלה שהמס השנתי שלהם לא הגיע לארבעה פלורין. הוא גירש 375 משפחות מתוך 1,050 משפחות יהודיות תושבי בוקובינה, ומקימפולונג גורשו שמונה משפחות המונות 21 נפשות.

עוד לפני כן, בשנת 1779, פרסם צו האוסר כליל על יהודים לשבת בקימפולונג. שלטונות האזור ביקשו לבטל את הגזרה ולהשאיר את היהודים בעירם, אך השלטון המרכזי בווינה דחה את הבקשה. נראה שהפקידים המקומיים קיבלו שוחד ולא ביצעו את פקודת השלטון המרכזי. רק בשנת 1792 ניתנו ליהודי קימפולונג רישיונות מיוחדים לגור בעיר. עד אז לא נכללה קימפולונג בקרב הערים שהישיבה בהן ליהודים מותרת. (לפי פנקס הקהילות, כרך ב', רומניה עמ' 512).

הגזירות נעשו לבלתי נשוא ויהודי בוקובינה החליטו לשלוח משלחת לווינה, להביא את תלונותיהם בפני המועצה הצבאית בווינה. משעברה המשלחת את גבול גליציה, נעצרו חבריה והוחזרו לבוקובינה, עונו והועמדו לדין באשמת קשירת קשר והפרת הסדר הציבורי. משלחת נוספת הצליחה להתחמק ולהגיע לווינה והגישה את תלונותיה. התוצאה: מצב היהודים הורע. המועצה בווינה קיבלה את גישת אנצנברג והגישה דו"ח לקיסר שבו נאמר, כי המסחר היהודי מבוסס על ריבית קצוצה וכי הם מרעילים את האוכלוסייה הנוצרית באלכוהול. על סמך דו"ח זה אישר הקיסר את האמצעים שנקט אנצנברג והמשלחת היהודית הוחזרה לבוקובינה תחת משמר.

ב1776- נכללה בוקובינה בגליציה והוצאה מסמכותה של הועדה הצבאית. היא הועמדה תחת שלטון אזרחי. המצב הוטב ויהודים רבים עברו מגליציה לבוקובינה. ב1787- חויבו היהודים להירשם לגיוס צבאי ולשנות את שמותיהם לשמות גרמניים.

 

נכתב ע"י ש. אבני - קימפולונג, קהילה יהודית בבוקובינה שהיתה ואיננה עוד, עמ' 8 - 36

 

     

 


Kimpolung-Bukovina Jewish Community

Copyright © 2004 - 2007 Eli Schachar, all rights reserved.

Webmaster Mail: schachar_eli@hotmail.com

This genealogical data is provided only for your personal use. No portion of it may be submitted to any other database or publisher without the written consent of the copyright holder.

"If we go back far enough we're all related"

http://kimpolung.tripod.com