Make your own free website on Tripod.com
 

 

ניסיונותיו של הקיסר יוסף השני

באחד בנובמבר 1789 נכנס לתוקפו "תקנון היהודים" שיזם הקיסר יוסף השני (1800-1765). לקיסר האוסטרי היה חלום לחנך את היהודים ולהפכם, כביכול, מפראי אדם - כפי שסברו אז הנוצרים שונאי ישראל - לאנשי תרבות, לאזרחים מועילים למדינה ולהרחיקם מענייני ריבית קצוצה ורמאות במסחר, כדברי המסיתים נגדם. הקיסר יוסף השני האמין שהסיבה למידות הרעות שהנוצרים מנו ביהודים היא הפנאטיות הדתית שלהם, וניסה למתן את דתיותם. היה בתקנון זה ניסיון לבולל את היהודים. לפי התקנון רשאי היה כל יהודי לבחור במקצוע שבו רצה: לחכור כמה אדמה שרצה (בתנאי שיעבד אותה במו ידיו או בעזרת משפחתו) לעסוק במסחר ולהקים בתי-חרושת, בתנאי שספרי החשבון ינוהלו בגרמנית. היהודים יוכלו לגור בכל עיר שירצו, בתנאי שיציגו אישור שסיימו בית-ספר גרמני. בוטל הסימן המיוחד, הטלאי הצהוב על בגדי היהודים. מס הנישואים בוטל, אך הנישאים הוצרכו להציג אישור-סיום בית-ספר גרמני. הקהילה היהודית בוטלה כמוסד, ונשארה בתפקיד של איגוד דתי. אסור היה ליהודים להשתמש בפומבי בעברית או ביידיש, אלא רק בבית הכנסת. על פתיחת בית-כנסת או בית עלמין מיוחד ליהודים הוטלו מסים כבדים (אלפיים פלורין לבית-כנסת או לבית-עלמין) ואפילו על "מנין" בבית פרטי הוטל מס.

נשארו רק שתי קהילות בכל בוקובינה: בצ'רנוביץ ובסוצ'יאווה. כל שאר הקהילות סופחו לשתי אלה. קימפולונג השתייכה לקהילת סוצ'יאווה. הקהילה היהודית אולצה לייסד בתי- ספר ששפת הלימוד בהם גרמנית. השלטונות הביאו מורים, יהודים מתבוללים, מגליציה וממורוויה. ההורים נאלצו לשלוח את ילדיהם לבתי-ספר אלה, בנים ובנות, ללמוד גרמנית. רק ילדים שלמדו בבתי-ספר אלה, יכלו ללמוד גם ב"תלמוד-תורה". יהודים רבים ראו בבתי-ספר אלה אסון. הם העדיפו לשלם קנסות ואפילו לשבת בכלא ולא לשלוח את ילדיהם לבתי-ספר, שלפי דעתם יביאו את צאצאיהם לידי שמד.

המפנה הגדול לטובה במצב היהודים בא עם המהפכה של שנת 1848. בעקבות המהפך זכתה בוקובינה להיות חבל עצמאי. היהודים זכו לזכויות והפכו לגורם בכלכלה הבוקובינאית. הם יכלו לגור בכל מקום, בעיר ובכפר, רכשו אחוזות ובתי-עסק, הקימו בתי-חרושת והתפתחו בכל השטחים.

בשנת 1871 התפקדו בקימפולונג 665 יהודים. תהליך זה של גידול מספר היהודים בכל ישוב בוקובינה הלך וגדל, הלך והתפתח. 19 שנה לאחר מכן, בשנת 1890, נמצאו בקימפולונג-בוקובינה 1,163 נפשות - 18.2 אחוזים מכלל האוכלוסייה. ב19- שנה כמעט והוכפל מספר היהודים. הם חדרו לכל ענפי המסחר והיצור. הם אלה שהקימו את ענף העץ ובנו מנסרות. כמו כן פיתחו מחצבות, טחנות לטחינת גרעינים ועוד.

מספר הצעירים היהודים שהלכו ללמוד באוניברסיטאות באוסטריה התרבה ויהודים רבים חדרו לענף המקצועות האקדמיים. בשנת 1889 עבדו בבוקובינה 37 רופאים יהודים מבין סך של 69 רופאים שהיו באיזור. מבין 59 עורכי-הדין שפעלו בבוקובינה באותה שנה, 37 היו יהודים. הקמת אוניברסיטה בצ'רנוביץ בשנת 1875 הקלה מאוד על לימודים גבוהים ומספר הסטודנטים היהודים הלך וגדל. בצ'רנוביץ לימדו גם הרבה פרופסורים יהודים. הפריחה הייתה אדירה.

עד 1910 נמצאו 85% מן האחוזות בידי היהודים. הם פיתחו ענפי חקלאות חדשים כגון גידול פרי וטיפוח עדרי בקר, ובכך הם היו פעילים בכל שטחי החיים. בבוקובינה, שרוב אולוסיתה הייתה אוקראינית, רומנית ועוד, תרמו היהודים לתהליך הגרמניזציה של האזור. היהודים נכנסו גם לפוליטיקה. בשנת 1861 הוקם פרלמנט אזורי ובו 29 צירים והוא כלל גם יהודים. הפעילות התרבותית שהתפתחה הייתה רב-גונית וכללה גם תרבות יידיש וגם את התנועה הציונית.

בקימפולונג ניכר היה השגשוג, שהיה כללי לכל בוקובינה. יהודי קימפולונג חדרו לכל ענפי המלאכה והמסחר וגם למקצועות החופשיים. בסוף המאה הקודמת כבר היו בקימפולונג רופאים ועורכי-דין יהודים. היהודים הם שפיתחו את ענף העץ. שני בנקים, של בעלי מלאכה ושל הסוחרים, היו של יהודים (פנקס הקהילות, רומניה כרך ב', עמ' 513). כפי שנראה להלן, גם החיים התרבותיים והדתיים התפתחו. היהודים נטלו חלק בחיי הציבור של העיר ונציגיהם פעלו בהנהגה המקומית, גם בתקופה האוסטרית וגם בתקופה הרומנית, עד לסוף שנות השלושים.

בשנת 1913 הגיע מספר היהודים בקימפולונג ל3,500-. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, החל משנת 1914, הלך והתמעט מספר היהודים בבוקובינה וזאת בשל פלישת הקוזקים, שעשו שמות בקרב היהודים: שדדו, אנסו, שרפו ורצחו. צבאות הצאר פלשו במשך המלחמה שלוש פעמים לבוקובינה. הם רדפו את היהודים. טענו שהיהודים נאמנים לאימפריה ההבסבורגית. רבים מן היהודים נמלטו למקומות שונים באימפריה האוסטרו-הונגרית. הם הגיעו לווינה, לבוהמיה, לטרנסילבניה ועוד. יותר ממחצית יהודי קימפולונג נמלטו אז מיד לאחר כיבוש האזור על ידי הרומנים. במפקד שנערך על ידי הרומנים בשנת 1930 נמצאו בקימפולונג רק 1,488 יהודים שהיוו 14.7 אחוזים מן האוכלוסייה הכללית, כלומר פחות ממחצית מאשר בשנת 1913.

 

נכתב ע"י ש. אבני - קימפולונג, קהילה יהודית בבוקובינה שהיתה ואיננה עוד, עמ' 8 - 36

 

     

 


Kimpolung-Bukovina Jewish Community

Copyright © 2004 - 2007 Eli Schachar, all rights reserved.

Webmaster Mail: schachar_eli@hotmail.com

This genealogical data is provided only for your personal use. No portion of it may be submitted to any other database or publisher without the written consent of the copyright holder.

"If we go back far enough we're all related"

http://kimpolung.tripod.com