Make your own free website on Tripod.com
 

 
ארני שפטר

ראשי הקהילה היהודית לדורותיהם

 כמו כל קהילה יהודית, גם קהילת קימפולונג בחרה לעצמה ראש-קהילה ולידו פעלה מועצת הקהילה. קשה לקבוע חלקו של כל ראש קהילה בקימפולונג בקידום הקהילה, הדבר דורש מחקר מעמיק. נסתפק בהבאת שמותיהם של יושבי הראש וכמה פרטים עליהם ועל הישגיהם - על פי סדר כהונתם.

 קלמן קאהן KALMAN KAHN

לפי מה שכתוב בספרו של ד"ר הוגו גולד (כרך שני) "תולדות היהודים בבוקובינה" קלמו קאהן היה היושב-ראש הראשון בקהילת היהודים בקימפולונג. קאהן עלה לראשות הקהילה בשנת 1910. היה יהודי גאה, בעל ערך עצמי ושומר מצוות.

 גבריאל שטורפר GABRIEL STORFER

שטורפר היה בעל בית-מסחר לספרים ודברי נייר וזכה למשרה זו הודות לפעילותו הרבה בענייני הקהילה.

סמואל בר SAMUEL BAR

בר היה סוחר עצים. אביהם של שבעה ילדים ואלה שמותיהם: אדולף. ברונו. יוסף. יעקב. ארקדיוס, פאני ואווה, הנהיג את הקהילה בחכמה ותבונה, הוא נפטר בשנת 1921 בגיל 59 בלבד.

יוסף גליקסמן IOSEF GLUCKSMAN

גליקסמו, עורך דין לפי מקצועו, בעל מעמד בכיר בקרב עמיתיו, והיה מעורה בחיי הקהילה.

ד"ר דוד קופלמן DAVID KOPPELMANN

היה עורך דין במקצועו. בזמנו עלה הרעיון להקים "בית יהודי" - מרכז תרבותי ליהודי קימפולונג, ובסופו של דבר בנו רק את היסודות. הם נאלצו להפסיק את הבניה מחוסר כסף. יהודי קימפולונג רצו בבית כזה, כמשקל נגד ל ''הבית הגרמני" שניהל עבודה פורייה.

דוד דראך DAVID DRACH

דראך היה יושב ראש הקהילה בראשית שנות השלושים, בתקופת שלטונם של מאניו ומיהאלאקה, מראשי המפלגה הלאומית-חקלאית. יש לציין שהוא היה אחד מתומכי מפלגה זו. היה בעל-אמצעים, סוחר לדברי עור, ומעורב בקופות גמילת חסדים רבות. דראך היה גם יו"ר חברת "ישורון" ובתפקידו זה גם מראשי בית הכנסת של חברת ג"ח הטמפל" בעירנו. היה אב לשלוש בנות ולבן בשם מילו. דוד דראך נפטר בשנת 1942 בגטו שארגורוד ממחלת הטיפוס.

 ארקדיוס בר ARKADIUS BAR

אחד מבניו של סמואל בר, עורך--דין במקצועו, פעיל במפלגה הליברלית של משפחת בראטיאנו. פעל כיו"ר הקהילה עד לגירושנו לטרנסניסטריה. היות ונקרא לישיבה של מועצת הקהילות היהודיות בבוקרשט, שהה בזמן הגירוש בבוקרשט ולא נמנה על המגורשים. אחרי המלחמה עלה ארצה, התחתן כאן וחי בתל-אביב עד לפטירתו.

***

יש לציין שבאותם השנים הייתה קיימת מועצת הקהילה היהודית שפעלה ליד שני יושבי ראש - דוד דראך וארקדיוס בר. ואלה שמות כמה מחבריה: ד"ר פישל זיגל, פריץ פיקר, מילו שפטר, ד"ר חיים גלבר, אפרים הכטלינגר, ישראל וסרמן, ישראל בורג ואחרים. כמזכיר הקהילה עבד זמן רב, זלמן (פלי) מריאן. בתקופה זאת הקהילה היהודית מילאה תפקיד חשוב בחיי יהודי קימפולונג. היא זאת שדאגה לבחירת רב העיר וכן לשוחטים ומלמדים. כן דאגה לקבורה ולתלמוד תורה.

 ***

 לאחר שובנו מטרנסניסטריה פעלו כיושבי ראש הקהילה:

 עורד דין בנו שיבר BENO SCHIBER

תרם רבות לחידוש החיים היהודיים בקימפולונג,

 ד"ר אליאס שטיין DR. ELIAS STEIN

למרות היותו רופא, התמסר לצורכי הקהילה,

 ארנולד ארליך ARNOLD EHRLICH

ספר, שכיהן זמן קצר כראש הקהילה,

 חזקאל קלופר CHAZKEL KLOPER

היה מנהל בקואופרטיב ופעל כראש קהילה שנים רבות.

 פישל פוקס FISCHEL FUCHS

שעבד גם בקואופרציה. בשנים ההן, שנות החמישים עד השבעים, הייתה שורה של חברי מועצה שעזרה ליושב ראש: רפאל אברמוביץ - בעל בית דפוס סמואל (פילוק) סובה - בעל חנות לשעבר ברונו כ"ץ - בעל מסעדה לשעבר.

 ד"ר סוכר אברמוביץ SUCHER ABRAMVICI

משמש כיום כראש הקהילה של מעט היהודים (פחות ממניין) המתגוררים עדיין בקימפולונג,

 ספר הזיכרון לקהילת יהודי קימפלונג-בוקובינה והסביבה, כרך א', עמ' 57-58

 


Kimpolung-Bukovina Jewish Community

Copyright © 2004 - 2007 Eli Schachar, all rights reserved.

Webmaster Mail: schachar_eli@hotmail.com

This genealogical data is provided only for your personal use. No portion of it may be submitted to any other database or publisher without the written consent of the copyright holder.

"If we go back far enough we're all related"

http://kimpolung.tripod.com