Make your own free website on Tripod.com
 

 

רשימת בני קימפולונג והסביבה שניספו בטרנסניסטריה (בזמן הגירוש), בדרך לשם או בחזרה משם

הרשימה נערכה במקור ע"י ד"ר יצחק מרדלר ומבוססת על הרשימות הנמצאות בידי "יד-ושם"

הרשימה המעודכנת נערכה ע"י שחר אלי. רשימה זאת מבוססת בעיקרה על הרשימה הקודמת והתווספו אליה שמות נוספים מרשימות יד ושם.

הרשימה מסודרת על פי אותיות ה- א', ב' וכוללת את השמות בעברית בלבד. על מנת לקבל פרטים נוספים לגבי כל נספה יש להיכנס למאגר המרכזי של שמות קרבנות השואה בדף הבא:

 http://www.yadvashem.org/lwp/workplace/IY_HON_Welcome

 
 1. אברהם אברהם

 2. אברהם יעקב הכהן

 3. אברהם יצחק הכהן

 4. אברהם חייקה

 5. אברהם לייב

 6. אברהם מקס

 7. אברהם משה לייב הכהן

 8. אברהם צבי

 9. אברמוביץ אוסיאס

 10. אברמוביץ (זלמן) סמי

 11. אברבוך חיים

 12. אוארבך לידי

 13. אוארבך מאיר

 14. אוארבך מוטה

 15. אוארבך מוטל

 16. אובלר אדולף

 17. אובלר אולגה

 18. אוברלנדר לולו

 19. אונגר יוסל

 20. אוסטפלד אברהם

 21. אוסטפלד הרצל

 22. אוסטפלד חייה

 23. אוסטפלד חיים שלמה סלומון

 24. אוסטפלד יאנקל-יעקב

 25. אוסטפלד מטהיאס

 26. אוסטפלד משה

 27. אוסטפלד נטי

 28. אוסטפלד פרל

 29. אורנשטיין הבעל

 30. אורנשטיין האישה

 31. אורנשטיין ילדה

 32. אורנשטיין ילדה

 33. אורנשטיין ילדה

 34. אושר אברהם

 35. אושר סלי

 36. אושר ריקה

 37. איבניאר אייזיק

 38. איבניאר חיים

 39. איבניאר טולדי

 40. איבניאר ינקו-יעקב

 41. איבניאר לאה

 42. איבניאר משה

 43. איבניאר סלומון

 44. איבניאר פייגה

 45. איבניאר רוזה (רייזל)

 46. איבניאר שלמה

 47. איבניאר שפרינצה

 48. איבניאר שרה

 49. איבניר בינה

 50. אייזנקרפט יצחק

 51. אלנברג אברם

 52. אלנברג איסקו

 53. אלנבוגן מיצי

 54. אלפי אני סופי

 55. אנגלר אסתר

 56. אנגלר בלנקה-בלימה

 57. אנגלר נתן

 58. אשכנזי הינדה

 59. באומגרטן אהרן

 60. באומגרטן אתל

 61. באר אדולף

 62. באר אוגוסטה

 63. באר אמה

 64. באר מוזס

 65. באר פרדי (הבן)

 66. באר פסיה

 67. באר פפי

 68. באר יוסף

 69. באורור סימה

 70. בוהורוצנר הודיה

 71. בוהורוצנר זליג

 72. בוהורוצנר רבקה

 73. בוהורוצנר הבן

 74. בורגידה אנשל

 75. בורגידה יעקב

 76. בוקסנהורן סולומון

 77. בוקסנהורן סימה

 78. בזנר ולטה

 79. ביטקובר ברל

 80. ביטקובר משה

 81. ביטקובר צילי

 82. ביכלר (היימן) אלקה

 83. ביכלר מוטל

 84. ביכלר מיליו

 85. ביכלר שלמה

 86. ביכלר מנדל

 87. ביכלר משה

 88. ביכלר קרענצה

 89. בינדר דבורה-דורה

 90. בינדר ויקה

 91. בינדר טאובה-טוני

 92. בינדר ישראל

 93. בינדר משה

 94. בירנבאום דבורה

 95. בלום אנה

 96. בלום חיים

 97. בלום ישראל

 98. בלום רחל

 99. בלומן שלום

 100. באלאן הרש

 101. באלאן מנדל

 102. באלאן מנחם

 103. באלאן מרים

 104. באלאן סוניה

 105. בנדיט יהודה

 106. בנדיט רוזה

 107. בנטר שרה

 108. בר זלמן

 109. בר יוסף

 110. בר ליאו

 111. בר פסיה

 112. בר פפי

 113. ברגמן אנה

 114. ברגמן זאב

 115. ברגמן הנה

 116. ברגמן ווילי

 117. ברגמן זאב

 118. ברגמן ליטמן

 119. ברגמן רבקה

 120. ברוקר יוסף (יוסל)

 121. ברוקר ליאה

 122. בריגר (וינטר) פייגה

 123. ברלד אני

 124. ברלד אלפי

 125. ברלד נתן

 126. ברלד סופי

 127. ברנדס חיים

 128. ברנדס רבקה

 129. ברנדס רחל

 130. ברקוביץ איזיק

 131. ברקוביץ ג'אן

 132. ברקוביץ (הרשקו) רבקה

 133. גבור בנימין (בני)

 134. גבור בן-ציון

 135. גבור דוידי

 136. גבור הרמן

 137. גבור חוה

 138. גבור יאטי

 139. גבור ישראל

 140. גבור מליטה (לידיה)

 141. גבור קלרה

 142. גבירץ חנה

 143. גבירץ מנדיל

 144. גודל דוד

 145. גודל משה

 146. גוטליב ברטה

 147. גוטליב גולדה

 148. גוטליב יהודה

 149. גוטליב יצחק (איסק)

 150. גוטליב מאיר

 151. גוטליב מנדל

 152. גוטליב מריה

 153. גוטליב מסה

 154. גוטליב נסיה

 155. גוטליב שעיה

 156. גולדהגן אריך

 157. גולדהגן שרלוט

 158. גנדלמן ברוך

 159. גנץ אליהו

 160. גלבר אריקה

 161. גלבר אייזיק

 162. גלבר וילי

 163. גלבר פרידה

 164. גלבר שפרינצה

 165. גליקשטרן חיים

 166. גליקשטרן סידי

 167. גלסברג חיים

 168. גלסברג חני (חנה)

 169. גראי ארנולד

 170. גראי פרידה

 171. גרובר סמואל

 172. גרטנר גוסטה

 173. גרטנר נתן

 174. גרטנלאוב אתל

 175. גרטנלאוב רבקה

 176. גרטנלאוב שמואל

 177. גריל אדולף

 178. גריל חנה

 179. דויטש ינקל

 180. דויטש כתריאל

 181. דויטש כתריאל

 182. דויטש מאיר

 183. דויטש מרים

 184. דויטש פרל

 185. דויטש כתריאל

 186. דוננפלד אברהם (בזבי)

 187. דוננפלד גטי

 188. דינר איציק

 189. דיסטלפלד ברל

 190. דיסטלפלד ייטי

 191. דיסטלפלד משה

 192. דיסטלפלד רגינה

 193. דראך אברהם

 194. דראך אסתר

 195. דראך דוד

 196. דראך הרש

 197. דראך מרים

 198. דראך סמואל

 199. דראך קלמן

 200. דראך רוזה

 201. דראפל סימון

 202. דרוקמן אברהם

 203. דרוקמן ברל

 204. דרוקמן הני

 205. דרוקמן יטי

 206. דרוקמן מלכה

 207. דרוקמן סמי

 208. דרוקמן ריבה

 209. דריימן יעקב

 210. דריימן (דויטש) חיה

 211. דריימן שמואל

 212. האס ארווין

 213. האס טינה

 214. האס דורה

 215. האס ד"ר פרידריך, עו"ד

 216. האוספטר אברהם

 217. האוספטר אוטי (אוטיליה)

 218. האוספטר אושר

 219. האוספטר ביבי

 220. האוספטר ברטה

 221. האוספטר גבריאל

 222. האוספטר חנדל

 223. האוספטר ז'ני

 224. האוספטר חנה

 225. האוספטר טאובה (טובה)

 226. האוספטר יהודה

 227. האוספטר ינטה

 228. האוספטר לאה

 229. האוספטר לאון

 230. האוספטר ליטמן

 231. האוספטר לייב

 232. האוספטר נתן

 233. האוספטר פסי (ביבי)

 234. האוספטר פפי

 235. האוספטר שרה

 236. הודיק זליג

 237. הודיק (הבן)

 238. הולדנגרבר אברהם

 239. הולדנגרבר אדולף

 240. הולדנגרבר בטי

 241. הולדנגבר ברקו

 242. הולדנגרבר הרמן

 243. הולדנגרבר יצחק

 244. הולדנגרבר מינה

 245. הולדנגרבר משה

 246. הופלר שמואל (סמואל)

 247. הורוביץ אלונה

 248. הורביץ אנה

 249. הורביץ ארון

 250. הורוביץ גוסטה

 251. הורביץ ינקו

 252. הורוביץ פינכס

 253. הורביץ פרומה

 254. הורוביץ רחל לאה

 255. הורס מרים

 256. היימן חיים

 257. היימן צבי

 258. היימן שרה

 259. הירשמן אבגניה

 260. הירשהאוט אלזה

 261. הירשהאוט נוצי

 262. הכט טוביאס

 263. הכט מרים

 264. הכטלינגר מניה

 265. הלדין זליק

 266. הלדין הבן

 267. הלר אוסיאס

 268. המר אברם

 269. המר אנה

 270. המר חיים

 271. המר טובה

 272. המר ד"ר יששכר

 273. המר ליבל

 274. המר סוכר

 275. הלר איסק

 276. הלר ברל

 277. הלר דוד (דיסידור)

 278. הרט ברונו

 279. הרט ברטהולד

 280. הרט גיאורג

 281. הרט גרטה

 282. הרט יוסף

 283. הרט יעקב

 284. הרט מרטה

 285. הרט פייבל

 286. הרשמן יטי

 287. הרלינג גוסטה (גיטל)

 288. הרלינג ינטה

 289. הרלינג משה דוד

 290. הרלינג פסיה

 291. הרלינג רוחלה (רחל)

 292. הרשטיק ביילה

 293. הרר רבקה

 294. הרר שרה

 295. הרשטוק (רובינגר) ביילה

 296. ובר אריה

 297. וגנר אברהם

 298. וגנר אידל

 299. וגנר אמיל

 300. וגנר ביבי

 301. וגנר ברטהולד

 302. וגנר גוסטה

 303. וגנר הניה

 304. וגנר וולף

 305. וגנר זיידה

 306. וגנר חיה

 307. וגנר יונס

 308. וגנר ירחמיאל

 309. וגנר ליאו

 310. וגנר מילו

 311. וגנר מנפרד

 312. וגנר סלי

 313. וגנר פני

 314. וגנר פרדי

 315. וגנר ציטה (זיטה)

 316. וגנר צירל

 317. וגנר רבקה

 318. וגנר רייזל

 319. וגנר שילק

 320. וגנר שמואל

 321. וואלד יטי

 322. ווכר אברהם

 323. וולף דורה

 324. ויינטראוב הוגה

 325. ווינשל אוסקר

 326. ווינשל אריה (ליאון)

 327. ווינשל דוד

 328. ווינשל ליאון

 329. ווינשל מלי

 330. ווינשל מקס

 331. וייס פרידריך, עו"ד

 332. וייסברוד שמואל

 333. וינדיש וולף

 334. וינדיש מינה

 335. וינינגר בלה

 336. וינינגר גיטל

 337. וינינגר חיים

 338. וינינגר מרדכי

 339. וינינגר סימון

 340. וינינגר סלי

 341. וינינגר סמי

 342. וינטר אטו

 343. וינטר אלי

 344. וינטר דב

 345. וינטר מרים

 346. ונגר איגו

 347. ונגר יטי

 348. ונגר פני

 349. וסרמן ברכה

 350. וסרמן ישראל

 351. וסרמן מנדל

 352. זומר סולומון

 353. זומר פפי

 354. זיגל ברל

 355. זיגל סבינה

 356. זיגל פישל, ד"ר

 357. זינרייך רבקה

 358. זנד אלי

 359. זנד אפרים

 360. זנד בלימה

 361. זנד גיטל

 362. זנד חיה

 363. זנד יוסל

 364. זנד לייזר

 365. זנד מקס

 366. זנד נפתלי

 367. זנד עמנואל

 368. זנד פיבל

 369. זנד פרוים

 370. זנד פפי

 371. זנד פרידה

 372. זנד רפאלה

 373. זנד שיינדל

 374. טאוב ז'אנט

 375. טאוב טנה

 376. טאוב ינטה

 377. טאוב ישראל

 378. טאנר אטי

 379. טאנר דב

 380. טאנו חיים

 381. טאנר ישראל

 382. טאנר לאופולד

 383. טאנר מלכה

 384. טאנר מלי

 385. טאנר מרים

 386. טאנר מרקוס

 387. טאנר משה

 388. טאנר רוזה

 389. טוכמן אידס

 390. טוכמן הרש

 391. טוכמן יצחק

 392. טוכמן מוטי

 393. טוכמן פיבל

 394. טוכמן פרץ

 395. טוכמן שרה (סלי)

 396. טייך יעקב

 397. טייך זוניו

 398. טייך סנה

 399. טמלר ברטה

 400. טמלר מיצי

 401. טמלר מריה

 402. טנר דב

 403. טנר ישראל

 404. טנר חווה

 405. טנר לאופולד

 406. טנר מרים

 407. טנר משה

 408. טנר שאול

 409. טנר שלום

 410. טנר רוזה

 411. טסלר יחזקאל

 412. טסלר (פישר) סימה ברנה

 413. טסלר מנדל בן אריה

 414. טסלר מנדל בן יחזקאל

 415. טסלר משה

 416. טסלר פסיה

 417. טרנר יוסף

 418. יוסוב אדלה

 419. יוסוב נחום

 420. יוסיפר הינדה (הינה)

 421. יוסיפר יעקב

 422. יוסיפר פייגה

 423. יוסיפר (וגנר) רחל

 424. יעבץ אברהם

 425. יעבץ דוד

 426. יעבץ משה

 427. יעבץ מרדכי

 428. יעבץ פסיה

 429. כץ אנה

 430. כץ ברונו

 431. כץ גולדה

 432. כץ דב

 433. כץ דוד

 434. כץ ינטה

 435. כץ ליאו

 436. כץ ליטמן

 437. כץ לייבוש (הכהן)

 438. כץ (מוריץ) משה חיים

 439. כץ משה

 440. כץ מנדל

 441. כץ סמואל

 442. כץ עמנואל

 443. כץ פסח

 444. כץ רחל

 445. כץ שרה

 446. לאופר אברהם

 447. לאופר יעקב

 448. לאופר חיים

 449. לאופר מרים

 450. לאופר שינדל

 451. לאופמן איסידור

 452. לאופמן אטי

 453. לאופמן וילהלם

 454. לאופמן טובה

 455. לאופמן טוני

 456. לאופמן יוסף

 457. לאופמן סמי

 458. לאופמן שרה

 459. לבל שרה

 460. לבל, בעלה

 461. לוטינגר יוסף

 462. לוי משה

 463. לוין אסתר

 464. לוין חוה

 465. לוין חייקה

 466. לוין פייגה

 467. לוקסנבורג

 468. לוקר דוד

 469. לוקר וולף

 470. לוקר יוסף

 471. לוקר מלכה

 472. לוקר סלי

 473. לוקר פרל

 474. לטינגר לאה

 475. לטינגר רבקה

 476. לברוס משה

 477. ליברוס סולומון

 478. ליברוס שיינדל

 479. ליברוס שמעון

 480. ליברוס שרה

 481. ליברמן (מי סודה)

 482. לייב הרמן

 483. לייב יטי

 484. לייבל סלי

 485. ליינוונד אידל (יהודה)

 486. ליינוונד איזק

 487. ליינוונד ברטה

 488. ליינוונד מרקוס

 489. לינקר שמעון

 490. לינדנבאום יוסף

 491. ליפ סלו

 492. לנג אדולף

 493. לנג אנה

 494. לנג גוסטה

 495. לנג דוליע

 496. לנג חנה

 497. לנג מנדל

 498. לנג מרקוס

 499. לנדבר ברטה

 500. לנדבר גדליה

 501. לנדבר גיטל

 502. לנדבר לאה

 503. לנגבר מנדל

 504. לנדבר משולם

 505. לנדבר סימה

 506. לנדבר פני

 507. לנדסקרונר בובי

 508. לנדסקונר זיגמונד

 509. לנדסקרונר פסיה

 510. לנדסקרונר רוזה

 511. לקר (דרוקמן) ריבה

 512. לרר אברהם

 513. לרר אשר

 514. לרר פרידל (לוטינגר)

 515. מאריאן אהובה

 516. מאריאן אני

 517. מאריאן גוסטה

 518. מאריאן הרמן

 519. מאריאן ישראל ליטמן

 520. מאריאן לייב

 521. מאריאן מרים

 522. מאריאן סולומון

 523. מאריאן שרה

 524. מריאן אמליה

 525. מריאן משה

 526. מריאן פרדריקה

 527. מדילנסקי ד"ר רודולף

 528. מוזברג חומה

 529. מוזר משה

 530. מונטג לינה

 531. מונטג סימה

 532. מונטג פרל

 533. מוסקוביץ זליג

 534. מט גיטל

 535. מט טרזיה

 536. מהט יוסף

 537. מהט קרל

 538. מהט רגינה

 539. מעט קלמן

 540. מילרד אידה

 541. מילרד יואל

 542. מינסטר דוד

 543. מינסטר הניה

 544. מינסטר יוסף

 545. מינסטר רייזל

 546. מישל ססיליה (ציפה) - הרבנית

 547. מלמד חיה

 548. מלצר מינה

 549. מלצר סמואל

 550. מלצר שאול

 551. מנדלסון זיגמונד

 552. מנשס פרידה

 553. מר דוד

 554. מר יוסל

 555. מר זיסל

 556. מר יעקב

 557. מר לייזר

 558. מר סלי

 559. מר פייגה

 560. מר שלמה

 561. מר שרה

 562. מרדלר טאובה

 563. מרדלר יעקב

 564. מרדלר יצחק

 565. מרדלר קלמן

 566. מרדלר שמואל

 567.     מרדלר שפרה

 568.  מרדלר שרלוט

 569. נגר הנדל

 570. נגר חנה

 571. נגר קלרה

 572. נדלר (יעבץ) לאה

 573. נדלר פסיה

 574. נוימאיר שרה

 575. נידרהופר בנימין

 576. נידרהופר חוה

 577. נידרהופר חיים

 578. נידרהופר מכל

 579. נידרהופר מריה

 580. סגל יוסף

 581. סגל חיים

 582. סגל הוזה

 583. סגל מרקו

 584. סגל שלמה

 585. סובה הרצל

 586. סובה זיסה

 587. סובה חיים

 588. סובה ישראל

 589. סובה מירצ'ה

 590. סובה מרים

 591. סובה משה

 592. סובה נח

 593. סובה פישל

 594. סובה פפי (אשתו של חיים)

 595. סובל פפי

 596. סוירף איזו

 597. סוירף משה (מוזס)

 598. סוירף מרקוס

 599. סוירף (דאובר) סלי

 600. סוירף קורטי

 601. סולנר מיכאל

 602. סולנר אחותו

 603. סולנר מקס

 604. סורקיס קוקה

 605. סטולרה הרשקו

 606. סגד יוסל

 607. סנד פייבל בן אושר

 608. סנד רפאלה

 609. פייגר יוסל

 610. פייגר סימה

 611. פייגר שלמה

 612. פאייר דוד

 613. פאייר הניה

 614. פאייר יונס

 615. פאייר צילי (סידי)

 616. פאייר קורט

 617. פוייר אברהם

 618. פוייר מלכה

 619. פולק ברל

 620. פולק דבורה

 621. פולק הנקה

 622. פולק יחזקאל

 623. פולק יחזקאל שלמה

 624. פולק ליאון

 625. פולק מישה

 626. פולק מנדל

 627. פולק קלרה

 628. פוקס דוד

 629. פוקס הרש

 630. פורמן אידה

 631. פורמן בורשל

 632. פורמן חיים

 633. פורר מאיר

 634. פורר פישל

 635. פורר רבקה

 636. פיול אידל

 637. פיול ברוך

 638. פיול (הכט) מרים

 639. פייג מאשה

 640. פייצ'וויץ בובי

 641. פיכלר אווה

 642. פיכלר רוזה

 643. פיסטינר הלן

 644. פיסטינר שרה

 645. פיכטל ליאו

 646. פישלר אסתר

 647. פישלר אריק

 648. פישלר הרמן

 649. פישלר חיים 'וסף

 650. פישלר ליאון

 651. פישלר מלי

 652. פישלר מקס

 653. פישלר רגינה

 654. פכט זלמן (סולומון)

 655. פכט מרדכי

 656. פכט סלומון

 657. פכט סמי סמואל

 658. פכטר מנשה

 659. פלדהמר הרש

 660. פלדהמר אשתו

 661. פלדהמר משה

 662. פלדשטיין אהרון

 663. פלדשטיין גדליה

 664. פלדשטיין יוסף

 665. פלץ (זומר) הודי

 666. פסלר מוטיל

 667. פסלר מרדכי

 668. פסלר פרידה

 669. פסלר פריידה

 670. פריד דוד

 671. פריד ייטי

 672. פריד לייב

 673. פרידל ברל

 674. פרידל מלי

 675. פרידל פני

 676. פרידל שיינדל

 677. פרידמן שיבה

 678. פרייזלר חנה

 679. פרייזלר יהודה

 680. פרל צבי

 681. פרל רייזל

 682. פרנס אסתר

 683. פרנס הוגה

 684. פרנס לייביש בן ברל

 685. פרנס אשה של לייביש בן ברל

 686. פרנס הבן של לייביש בן ברל

 687. פרנס הבת של לייביש בן ברל

 688. פרנס לאון

 689. פרנס מינדל

 690. פרנס נטי

 691. פרנס שרה

 692. פסטרנק הרש

 693. פסטרנק חיה

 694. פסטרנק קוקה

 695. פסטרנק רוזה

 696. צ'ובוטרו אברהם

 697. צ'ובוטרו נחום

 698. צ'ובוטרו שרה

 699. צימר ישראל

 700. צימר שרה

 701. צנטנר הילדה

 702. צנטנר הרש

 703. צנטנר זכריה

 704. קבנר רוזה

 705. קובילבקר (לינדנבאום) ויטה

 706. קוהן בתיה

 707. קוהן מיכאל

 708. קוך ד"ר אברהם (אלברכט)

 709. קוך לאה

 710. קולבר אדולף

 711. קולבר יעקב

 712. קולבר מדי

 713. קולבר (מריאם) מרים

 714. קולבר רובין

 715. קולבר רוברט

 716. קון יענקו יוסף

 717. קון פסיה

 718. קופלמן ד"ר דוד

 719. קופלמן דינה

 720. קופלמן הדוויג

 721. קופלמן ליאון

 722. קופלמן פרידה

 723. קופלמן קרול

 724. קופשטיין חיים

 725. קופשטיין מרים

 726. קורבר אברהם מנדל

 727. קורבר טאובה (טוני)

 728. קורבר לאון

 729. קורבר רבקה

 730. קורצברג גוסטב

 731. קימלמן אליאס

 732. קימלמן נחה

 733. קימלמן ינקל

 734. קימלמן לאה

 735. קינסברונר אסתר

 736. קינסברונר גוסטב

 737. קינסברונר וילהלם

 738. קינסברונר פליקס

 739. קינסברונר פני

 740. קינסברונר פרידה

 741. קיסמן הלן

 742. קיסמן מאיר

 743. קליין אברהם

 744. קליין אהרון

 745. קליין ארפד (אברהם)

 746. קליין בלנקה (בלומה)

 747. קליין ברטה

 748. קליין גוסטה

 749. קליין דוד בן אברהם

 750. קליין דוד בן גבריאל

 751. קליין יעקב (ז'קי)

 752. קליין מנדל

 753. קליין מילו

 754. קליין סומר

 755. קליין שמעון

 756. קניג (לנדבר) מרטה

 757. קרומהולץ איזיק

 758. קרומהולץ יינה

 759. קרומהולץ מאיר

 760. קרומהולץ סאלי

 761. קרמר חייקה

 762. קרמר מאיר

 763. קרמר משה

 764. קרמר רוזה

 765. קרן ז'נט

 766. קרן מלך

 767. קרן מקס

 768. קרן נטי

 769. קרון יעקב

 770. קרון פאני

 771. קרון ריטה

 772. רגנר אברהם

 773. רובינגר יואל

 774. רובינגר לייבצו

 775. רובינגר מלי

 776. רודיך בטקה

 777. רודיך ביבי

 778. רודיך מריה

 779. רוזנברג (גודל) אנה (חנה)

 780. רוזנברג בלומה

 781. רוזנברג חיים

 782. רוזנברג יעקב

 783. רוזנהק זלטה

 784. רוזנטל גולדה

 785. רוזנטל פני

 786. רוזנטל שלמה

 787. רוזנר יהושע פליק

 788. רוזנר מרטין

 789. רוזנר סלומון

 790. רוזנראוך אברהם

 791. רוזנראוך אליעזר

 792. רוזנראוך ראובן

 793. רוזנראך רבקה

 794. רוזנראוך רייזל

 795. רוזנראוך שמעון

 796. רול ברטה

 797. רול חיים

 798. רול ליאון

 799. רול מרדכי

 800. רול שיינדל

 801. רול ז'אנט

 802. רונס אנגי

 803. רונס לייזר

 804. רונס מהטה

 805. רונס פאל

 806. ריבנר צוקר

 807. ריבנר קוקה

 808. ריגנשטרייף דוד

 809. רייכמן אנה

 810. רייכמן ברטה

 811. רייכמן גינה

 812. רייכמן ליאון

 813. רייכמן סילביה

 814. רייכמן סמואל

 815. רינשטיין יוסף

 816. רינשטיין מרדני

 817. רינשטיין נסיה

 818. רינשטיין פרל

 819. ריבנר צוקר

 820. ריפל אייזיק

 821. ריפל רגינה

 822. ריפל ריבה

 823. רנרט אפרוים

 824. רנרט הרמן

 825. רנרט הרש

 826. רנרט לוטה

 827. רנרט סופיה-קוקה

 828. רנרט רבקה

 829. רוזנטובר אלו (אהרון)

 830. רוזנטובר ג'נט

 831. רוזנטובר טוני

 832. רוזנטובר רפאל

 833. רוזנטובר סולומון

 834. רוזנטובר אשתו

 835. רנרט רבקה

 836. רפופורט אהרון

 837. רפופורט נחום

 838. שאפר אנה

 839. שאפר מרים

 840. שאפר שרה

 841. שאומן אטיל

 842. שאומן בבלי

 843. שאומן שיינדל

 844. שאומן (שמיל) שמואל

 845. שולמאיר בלה

 846. שולמאיר יוסף

 847. שולמאיר סטלה

 848. שוורץ אליאס

 849. שוורץ ינקו

 850. שוורץ יהודה לייב

 851. שוורץ ליאון

 852. שוורץ נחה

 853. שוורץ רלה

 854. שטיין אייזיק

 855. שטיין אריה לייב

 856. שטיין דורה

 857. שטיין ליאה

 858. שטיין ליאון

 859. שטיין פסיה

 860. שטיין שרה

 861. שטיין רזי

 862. שטיר לבל

 863. שטרנברג אנה

 864. שטרנברג סילביה

 865. שטרנברג סימון

 866. שטרנשוס ברוך

 867. שטרנשוס גיזלה

 868. שטרנשוס צילה

 869. שטפלר אדולף

 870. שטפלר אווה

 871. שטפלר אוטו

 872. שטפלר ליונורה

 873. שטפלר מיכאל

 874. שיבר אברהם

 875. שיבר אנה

 876. שיבר ברנה

 877. שיבר חיים

 878. שיבר יוסף

 879. שיבר מאיר

 880. שיבר מרים

 881. שיבר מרצל

 882. שיבר סמי

 883. שיבר צירל

 884. שיבר רוזה

 885. שיבר רות

 886. שכטר גוסטה

 887. שכטר טוני

 888. שכטר יוסף

 889. שכטר יעטי

 890. שכטר ירחמיאל

 891. שכטר ליאה

 892. שכטר מאיר

 893. שכטר מקס

 894. שכטר פאולה

 895. שכטר ד"ר שמחה

 896. ולגל לזר

 897. שלוס בוסי

 898. שלוים בן מיכאל

 899. שלפר לייב

 900. שלפר נטי

 901. שניצר

 902. שנפ איציק

 903. שנפ חנה

 904. שנפ יוליוס

 905. שנפ יוסף

 906. שנפ סלו

 907. שנפ צביקה

 908. שנארך וילהלם

 909. שנארך ד"ר זיגפריד

 910. שנארך פרידריך

 911. שפורן ברטה

 912. שפטר דורה

 913. שפטר טוני

 914. שפטר מילו-שמואל

 915. שפטר סלומון

 916. שפטר סמואל

 917. שפטר רלה-רוזרל (ברכר)

 918. שפיגלבלט (קרן) מלכה

 919. שפירא אדולף

 920. שפירא ארנה

 921. שפירא דוד

 922. שפירא דינה

 923. שפירא מנשה

 924. שפירא פריצי

 925. שפר (זנד) אנה

 926. שפר גיטל

 927. שפר יצחק

 928. שפר סימה

 929. שפר רבקה

 930. שפר רוזליה

 931. שפר שרה

 932. שרף אנה

 933. שרף פני

 934. שרצר בנו

 935. שרצר מאשה

 936. שרצר אחותה

 

 

Kimpolung-Bukovina Jewish Community

Copyright © 2004 - 2007 Eli Schachar, all rights reserved.

Webmaster Mail: schachar_eli@hotmail.com

This genealogical data is provided only for your personal use. No portion of it may be submitted to any other database or publisher without the written consent of the copyright holder.

"If we go back far enough we're all related"

http://kimpolung.tripod.com