Make your own free website on Tripod.com
 

 

הרב רפאל המר

 

קימפולונג לא הוציאה מקרבה רבנים. לא פעלו בעירנו ישיבות. בדרך כלל היו מובאים רבניה ממרכזי תורה: מטרנסילבניה ומפולין.

המידע שבידינו קובע, כי הרב הראשון של הקהילה היה הרב רפאל המר, שכיהן בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה העשרים. לא ידועה לנו השנה המדייקת שבה עלה על כס הרבנות בקימפולונג. במשפחת הרב נולדו חמישה ילדים: ארבעה בנים ובת אחת. הרב הקפיד להעניק לילדיו גם השכלה תורנית וגם השכלה אקדמית. בבית הרב דיברו עברית. הבן משה, שנשא בתואר רב, היה רופא במקצועו. עלה ארצה בשנות השלושים. בין השאר היה רופאו האישי של הרב הגאון המפורסם ה"חזון איש". הבן מאיך עלה גם הוא ארצה ועסק במקצועו כרופא שיניים. הבן חיים היה גם הוא רופא ורב. הבן יששכר היה רופא ידוע בקימפולונג וגם נשא תואר של רב. הוא ניספה בדרך לטרנסניסטריה. בניו רפאל ואמנון, מהנדסים במקצועם, חיים בישראל. הבת שהתגוררה בווינה, נספתה בשואה.

הרב רפאל המר נפטר בקימפולונג, בשנות העשרים, ונטמן בבית-העלמין בעירו. קברו נמצא בתוך "אוהל" שהציבה במקום הקהילה היהודית, לאות הוקרה על תפקידו ופעלו.

 

ד"ר אליאס שטיין

 

קהילה יהודית בבוקובינה שהיתה ואיננה עוד. עמ' 69 -76

 

     

 


Kimpolung-Bukovina Jewish Community

Copyright © 2004 - 2007 Eli Schachar, all rights reserved.

Webmaster Mail: schachar_eli@hotmail.com

This genealogical data is provided only for your personal use. No portion of it may be submitted to any other database or publisher without the written consent of the copyright holder.

"If we go back far enough we're all related"

http://kimpolung.tripod.com