Make your own free website on Tripod.com
 

 

הרב יוסף רובין

אנסה למסור בקיצור את תולדות משפחתנו ובמיוחד של אבי ז"ל, שבשנת 1923 נבחר לרב ראשי בקימפולונג. כמו-כן נבחר לחבר במועצת המחוז, כנציג האוכלוסייה היהודית בתפקידו כחבר המועצה המחוזית, התערב במיוחד בבעיות תעשיית העץ שבימים ההם היתה ברובה בידי היהודים. המועצה

האזורית החליטה למכור בכל שנה חלק משטח היער שברשות המחוז. היו כורתים את העצים בעונת החורף ואילו בקיץ היו נקשרים בולי עץ לרפסודות להשיטם בנהרות האזור אל מנסרות. אבי, הרב רובין, היה קשוב למתרחש בקהילתו ודאג לעזור לבני עדתו.

בשנת 1931 יסד אבי את ארגון "שומרי שבת", בשיתוף פעולה עם הרב מצ'רנוביץ ושל יישובים אחרים בבוקובינה. בשנת,1931 כאשך הורע המצב הכלכלי. ורבים איבדו את פרנסתם. ארגן בשיתוף עם הרב רטטה ועם הרב הראשי בקישינב. הוצאת עתון בשם "שומרי הדת". הם השיגו עזרה מן ה"ג'וינט", כגון הלוואות בלי ריבית לבעלי מלאכה במצוקה וגם עבור סוחרים שיאפשרו להם פתיחת חנות. כן הושגה-באמצעות הג'וינט עזרה בקניית תרופות.

אבי היה מזכיר כללי של "שומרי הדת". בשנת 1935 נסע במשלחת של רבנים למשרד הדתות בבוקרשט, כדי למנוע חוק איסור השחיטה הכשרה ברומניה. אבי הוא שארגן וניהל את המשלחת. היא נתקבלה על ידי השר שהבטיח לפתור ,את הבעיה ואכן, השחיטה הכשרה נמשכה.

בשנת 1940 ביום כיפור, בתקופת משטר הלגיונרים, אחד ממנהיגיהם בקימפולונג בשם ויסטיק יארהן ניסה להכריח את אבי לחתום לו, שנמצא דינמיט בארון הקודש, בבית הכנסת שבו התפלל אבי. אבי סירב לתת יד לעלילה זאת. הם איימו להרגו בתוך בית- הכנסת ואבי ענה שהוא מוכן למות. למרות זאת לא ירו בו, אך לעומת זאת רתמו אותו כסוס לעגלה ונאלץ למשוך אותה ביום כיפור בכל העיר. אני עזרתי לאבי במשיכת העגלה. מאורעות אלה בקימפולונג שודרו ברדיו ב''ב''סי. בלונדון, בבוליטין הידיעות שלהם לחוץ לארץ.

באוקטובר 1941 עם גירוש יהודי בוקובינה, ארגן אבא עזרה ראשונה עבור המגורשים. הוועדה שלחה נוצרים לטרנסניסטריה להעברת העזרה. השתתפו בוועדה זאת: ד"ר זימר, עו"ד זילבר, לאופמן וולף ואחרים. הוועדה פעלה כל הזמן. לטרנסניסטריה נשלחה עזרה במאות אלפי לעי.

באוגוסט 1944, כאשר המלחמה עודה נמשכת אך רומניה יצאה ממנה, הקים אבי ישיבה ראשונה

ברומניה, שהתקיימה עד שנת 1946. יחד עם הרב מבאקאו ארגן את "איחוד הרבנים". הצטרפו לארגון זה רבני הונגריה וצ'כיה ואבי נבחר לראש האיחוד. בשנת 1948 הגיע אבי לארצות הברית ויחד עם הרב מבאקאו, ארגן את "גדר אבות" - ארגון שנועד לתקן את בתי הקברות שנהרסו. משלחת של אותו ארגון התקבלה ב-1970 על ידי שר החוץ של ארצות הברית. המשלחת ביקשה עזרה למען הפסקת הרס בתי הקברות היהודים בכל אירופה. כן ביקשו להצהיר על בתי-קברות כעל אתרים היסטוריים, לאחר שכמה בתי-קברות הפכו לגנים ציבוריים או שעל הקברים הקדושים לנו, נבנו בתים. בעקבות המבצע הפסיקו בהריסת בתי הקברות היהודיים.

בשנת 1962 נבחר אבי כיושב ראש הדיינים בארגון הרבנים "בארה-פרק", ובתפקיד זה נשאר עד יום מותו ב-,1980 בגיל שמונים. אמי זכרונה לברכה, נפטרה חמש שנים לאחר מות אבי, בגיל שמונים ושלוש.

 

ד"ר שמואל ש. רובין

 

קהילה יהודית בבוקובינה שהיתה ואיננה עוד. עמ' 69 -76

 

     

 


Kimpolung-Bukovina Jewish Community

Copyright © 2004 - 2007 Eli Schachar, all rights reserved.

Webmaster Mail: schachar_eli@hotmail.com

This genealogical data is provided only for your personal use. No portion of it may be submitted to any other database or publisher without the written consent of the copyright holder.

"If we go back far enough we're all related"

http://kimpolung.tripod.com