Make your own free website on Tripod.com
 

 

בתיי כנסת

בקימפולונג היו קיימים בין שתי מלחמות העולם חמשה בתי-כנסת, רובם במרכז וחלקבשכונות:

(1) בית הכנסת הישן (די אלטע שיל), העתיק שבבתי התפילה של קימפולונג. בשנת 1930 שופץ והורחב. כיום הוא משמש כמרכז של הקהילה היהודית, של קומץ היהודים שנותרו עוד בקימפלונג.

בית הכנסת הישן בקימפלונג "די אלטע שיל". ברקע נראה בית המלון החדש "זימברול"

(2) בית הכנסת "תלמוד תורה" שנבנה בחצר של בית הכנסת הישן. פעלה להקמתו משפחת סובה. פישל סובה היה גם ראש הארגון של תלמוד תורה. פעלו יחד עם שפחת סובה המשפחות אברהם גינגולד, שפטר, פכט, פישלר ועוד. בית כנסת זה נהרס עם בניית בתים גבוהים בקימפולונג בימי המשטר הקומוניסטי.

(3) בית הכנסת "הטמפל" שכן במרכז העיר ונבנה ביוזמת המשפחות דראך והולדנגרבר, מבין המשפחות הוותיקות בקימפולונג.

ה"טמפל" בקימפלונג

(4) בית הכנסת בשכונת סיכלה המרוחקת.

(5) בית הכנסת בשכונה קאפול-סאטולוי. היה קייים גם שניידערישע שיל (בית הכנסת של החייטים), שהיה חלק אינטגרלי מבית הכנסת הישן.

 

ספר הזיכרון לקהילת יהודי קימפלונג-בוקובינה והסביבה, כרך א', עמ' 62-61


Kimpolung-Bukovina Jewish Community

Copyright © 2004 - 2007 Eli Schachar, all rights reserved.

Webmaster Mail: schachar_eli@hotmail.com

This genealogical data is provided only for your personal use. No portion of it may be submitted to any other database or publisher without the written consent of the copyright holder.

"If we go back far enough we're all related"

http://kimpolung.tripod.com